Đoàn Văn Hậu được SC Heerenveen tiếp thêm tinh thần khi làm hẳn 1 clip riêng