HLV Nishino: "ĐT Việt Nam xứng đáng là đối thủ của Thái Lan"