Conor McGregor và các pha knock-out đỉnh cao trong sự nghiệp